Covid_19_Koordinasyon_Konseyi_Başkanı_Ve_2_Üyesi_İstifa_Etti

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber ve üyeler Dr. Mustafa Arabacıoğlu ile Dr. Ahmet Özant, görevlerini Başbakan’a iade ettiklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Siber, göreve başlarken, arzu ettikleri şekilde koordineli bir çalışmayı gerçekleştiremediklerini, hükümetin uzun zamandır resmi olarak görüşlerine başvurmadığını belirtti.

Konseyin aldığı kararlar arasında derhal bir epidemiyolojik çalışma başlatılmasının bulunduğunu kaydeden Siber, Sağlık Bakanlığı’nın “tüm ısrarlı taleplerin rağmen” verileri paylaşmadığından bu çalışmanın gerçekleşemediğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun, “bilimsel temele dayanmadan, bilimsel görüşlere başvurmadan aldığı birçok kararın gerekçesini ve izahını yapamaz durumda olduğunu” savunan Siber, bunun için de gelen tepki veya baskılara göre sıklıkla karar değiştirildiğini bunun da güven kaybına yol açtığını, halktaki güvensizliği derinleştirdiğini ileri sürdü.

“TEHDİT BİTMEDİ… HÜKÜMET TOPLUM SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTMALI”

Siber, tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi Coronavirüs pandemisi ile mücadelede de devlete ve bireye ortak sorumluluk düştüğünü, halkın son 3 aylık dönemde, önerilen kurallara uyarak başarılı bir süreç geçirilmesini sağladığını kaydetti.

Siber, “Ama unutmamalıyız ki tehdit henüz bitmemiştir. Bu nedenle, halkımızın bilimsel uyarıları dikkate alması gerekirken, hükümetin de tüm kararlarında toplum sağlığını ön planda tutması, bilimsel görüş dışına çıkmaması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

İçinde bulunulan pandemi döneminde, devlet yönetiminde “hukukun üstünlüğü” ilkesi ile birlikte “bilimin üstünlüğü” ilkesinin de büyük önem kazandığına değinen Siber, bunu göz önünde tutarak, Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi’nin daha ilk toplantısında aşağıdaki kararı aldığını ve Başbakan’a ilettiğini kaydetti.

Siber, 4 Nisan tarihli kararı aktararak, “Bakanlar Kurulu’nda alınması düşünülen kararlar, Covid 19 Pandemisi yönünden toplum sağlığı için risk oluşturabilir. O nedenle Bakanların ve Bakanlar Kurulu’nun, karar almadan önce, risk analizi ve tedbirler yönünden konseyimizle istişare etmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜŞ VEYA DEĞERLENDİRMELERİMİZE BAŞVURULMADI”

Siber, hal böyleyken, Koordinasyon Konseyi ile olması gerektiği sıklıkta istişare edilmediğini, görüş veya değerlendirmelerine başvurulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte görev alıp katkı koymam konusundaki Sağlık Bakanı ve Başbakan’ın ısrarlı taleplerine, diğer görev alan meslektaşlarım gibi, toplum sağlığına verdiğimiz önem nedeniyle olumlu yanıt vermiştim. Bizim görevimiz; hükümet, Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm paydaşlarla koordinasyonu sağlamak ve verilen görüşler ışığında Başbakana tavsiye kararları iletmekti.

Devlet yönetiminde görev almış bir kişi olarak, kurumlar arasında iş birliği, organizasyon, ekip ruhu ve danışma kurulları ile çalışma konularında pek de iyi olmadığımızı bildiğimden, koordinasyon görevinin, bu kritik sürece önemli katkı yapacağını düşünmüştüm.

Görev alır almaz, meslektaşlarım ile birlikte Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi’nin çalışma şemasını hazırlayarak, çalışmaya başladık ve ilk toplantımızı geniş katılımlı olarak 1 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Aldığımız kararlardan bir tanesi de derhal bir Epidemiyolojik çalışma başlatılmasıydı. (Epidemiyolojik araştırmalar, toplum sağlığını koruyucu önlemler için çalışır, durum tespiti yapar ve aynı zamanda, sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçer ve değerlendirir. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemlidir.)

Bu kararımızı, o günlerde kamuoyuyla paylaşmış ve konunun uzmanlarıyla da konuşarak çalışma başlatmaları talebimizi iletmiştik. Başbakanlık İstatistik Birimi de talebimiz üzerine, Konseyimize bu çalışma için veri oluşturacak bir sunum gerçekleştirmişti. Ne yazık ki, Sağlık Bakanlığı, tüm ısrarlı talebimize rağmen verileri bizimle paylaşmadığından bu önemli çalışma gerçekleşemedi.”

O gün, bu epidemiyolojik çalışma başlasaydı bugün dünyadaki saygın tıp dergilerinde yayınlanabilecek, bilimsel yayınlar olacağına işaret eden Siber, bugün yanıtsız bırakılan birçok sorunun veriler ışığında, bilimsel temelde hazırlanmış raporlarla yanıtlanabileceğini, güven uyandıracağını kaydetti.

“Önümüzü çok daha iyi görebilecektik.” diyen Siber, kamuoyu baskısının, birçok kararın uygulanmasında ve olumlu kararlar alınmasında etkili olduğunu göz önünde tutarak, bazı kararlarını kamuoyuna açıklayarak hükümet üzerinde etkili olduklarını kaydetti.

Siber bunlara örnek olarak; uçuşların durdurulması, yurt dışından geleceklerle ilgili önlemler, karantina, testler, üniversitelerle iş birliği, antikor testleri ile geriye dönük taramaları gösterirken, özellikle Aralık, Ocak, Şubat aylarında görülen ağır zatürre vakalarının antikor testi ile geriye dönük Covid yönünden araştırılması taleplerine de henüz yanıt alamadıklarını belirtti.

“KOORDİNELİ ÇALIŞMAYI GERÇEKLEŞTİREMEDİK”

Göreve başlarken, arzu ettikleri şekilde koordine bir çalışmayı gerçekleştiremediklerini belirten Siber, “Siyasi kültürümüz açısından bunun sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Buna rağmen Konsey’deki arkadaşlarımızla toplantılar yapmaya, bilimsel görüşlere başvurmaya ve uzmanlarla istişareler sonucunda hazırladığımız tavsiye kararlarını Başbakan’a sunmaya devam ettik. Bu koşullarda, sabırla çalışmamızın altında yatan en güçlü motivasyon şüphesiz halkımızın sağlığı idi.” ifadelerini kullandı.

Bu süre zarfında, toplum sağlığı için risk oluşturacağını düşündükleri kararlarda veya risk teşkil etmediği halde alınması gecikmiş kararlarda, Konsey Başkanı olarak, Başbakan’ı veya ilgili bakanı arayarak, görüşme talep ederek, görüşlerini ve alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarını iletmeyi sürdürdüğünü söyleyen Siber, hükümetin uzun zamandır resmi olarak görüşlerine başvurmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun, bilimsel temele dayanmadan, bilimsel görüşlere başvurmadan aldığı birçok kararın gerekçesini ve izahını yapamaz durumda olduğunu savunan Siber, bunun için de gelen tepki veya baskılara göre sıklıkla karar değiştirildiğini ileri sürdü. Siber, “Bu da güven kaybına yol açmakta, halktaki güvensizliği derinleştirmektedir” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİ İADE ETTİK”

Dr. Sibel Siber açıklamasında, “Başbakanlık Covid 19 Komisyon Başkanı ve üyeler Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve Dr. Ahmet Özant bu görevi bu koşullarda sürdüremeyeceğimizi ve 1 Nisan 2020’den itibaren üstlendiğimiz bu görevi Başbakan’a iade ettiğimizi belirtiriz. Toplum sağlığı için verilen emek, yapılan çalışma kutsaldır. Tüm sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerine yer verdi.

Siber, halk sağlığını tehdit eden tüm risklere karşı, her zaman her koşulda halkı aydınlatmaya ve bilimsel görüşlere değer veren platformlarda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.